Category Archives: Harley-Davidson

Xe máy điện của Harley-Davidson không bán chạy???

Chiếc xe máy điện đầu tiên của Harley-Davidson, LiveWire, không bán chạy. Nó không bao giờ nhằm mục đích tạo ra doanh số lớn, nhưng nó là một phần trong chiến lược lớn hơn của Harley – Davidson. Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập đến lý do tại sao LiveWire không bán chạy, cùng với ba dự đoán cho tương lai của LiveWire

Harley-Davidson nào phù hợp với chúng ta?

Có một khái niệm trong thế giới Harley-Davidson. Bốn gia đình riêng biệt của Harley-Davidson có thể được phân loại là Miatas, Corvette, Cadillac hoặc SUV. Nhiều người lần đầu tiên sẽ bị sợ khi bước vào đại lý. Là làm thế nào để bạn biết chiếc Harley-Davidson nào phù hợp với mình? Hy vọng rằng điều này sẽ giúp ích.