Do đại dịch COVID có những tác động nghiêm trọng trên hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Thời gian giao hàng có thể sẽ chậm hơn trước đây:
– Sài Gòn & Hà Nội:

  • Khu vực không cách ly: thời gian giao như bình thường với những khu vực thuộc các quận chính và 1-2 ngày với những quận huyện lân cận nguyên nhân do các đơn vị vận chuyển bị ảnh hưởng.
  • Khu vực cách ly: chúng tôi vẫn lên đơn như bình thường nhưng phải đợi đến khi hết phong tỏa mới có thể giao.

– Các tỉnh

  • Khu vực không cách ly: thời gian nhận hàng có thể lên tới 3-4 ngày kể từ ngày lên đơn nguyên nhân do các đơn vị vận chuyển bị ảnh hưởng
  • Khu vực cách ly: chúng tôi vẫn lên đơn như bình thường nhưng phải đợi đến khi hết phong tỏa mới có thể giao.
Rất mong anh/chị thông cảm!

Thời gian vận chuyển và giao hàng khi trở lại bình thường quý khách có thể cập nhật trực tiếp tại CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN của chúng tôi.