Chúng tôi đã giao hàng lại bình thường kể từ ngày 1/5/2020

Thời gian vận chuyển và giao hàng quý khách có thể cập nhật trực tiếp tại CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN của chúng tôi